Stepenišni profili 

Aluminijumski stepenišni profili služe za zaštitu stepeništa od oštećenja.U ponudi imamo veliki broj modela, boja i veličina. Postoje modeli stepenišnih profila koji se ugrađuju zajedno sa materijalom kojim se oblaže stepenište tzv.ugradni modeli i nadgradni modeli, koji se postavljaju naknadno, kada su stepeništa već obložena postojećom oblogom (pločicama, laminatom, parketom i sl.).
ProfilBojaL(m)
P1-00SrebrnaL 2,70
L 3,0
ProfilBojaL(m)H(mm)
P7-00SrebrnaL 2,7
L 3,0
10
P7-02BraonL 2,7
L 3,0
10
P7-10ZlatnaL 2,7
L 3,0
10
P77-00SrebrnaL 2,70
L 3,0
10
P12-00SrebrnaL 2,7
L 3,0
12
ProfilBojaL(m)
P9-00SrebrnaL 2,70
L 3,0
P9-02BraonL 2,70
L 3,0
ProfilBojaL(m)H(m)
ASE 080SrebrnaL 2,78
ProfilBojaL(m)
ASE 100Srebrna
Braon
L 2,7
ASE 100Srebrna
Braon
L 3,0
ProfilBojaL(m)
Stepenišna sa gumomSrebrnaL 2,7
ProfilBojaL(m)
Stepenišna
10mm
SrebrnaL 2,7
ProfilBojaL(m)
Završna lajsna
10mm
SrebrnaL 2,7
ProfilBojaL(m)
Stepenišna
L30x30 rebrasta
SrebrnaL 2,7
ProfilBojaL(m)
3130SrebrnaL 2,7

PRIMERI ugradnje:

POTREBAN MI JE OVAJ PROIZVOD!