L PROFILI

L profili Aluminijumski L profili imaju široku primenu. Prevashodna namena im je da se postavljaju na spoljašnje ivice zidova, podova i slično, ali se mogu koristiti i za druge namene. Nudimo vam veliki izbor L profila.
ProfilBojaL (m)
L10x10SrebrnaL 3,0
L10x15SrebrnaL 3,0
L10x20SrebrnaL 3,0
L15-00 15x15SrebrnaL 3,0
L15-02 15x15BraonL 3,0
L20-00 20x20SrebrnaL 3,0
L20-02 20x20BraonL 3,0
L20x30SrebrnaL 3,0
L20x60SrebrnaL 3,0
L20x100SrebrnaL 3,0
L25x25SrebrnaL 3,0
L30x30SrebrnaL 3,0
L40-00 20x40SrebrnaL 3,0
L40-00 20x40BraonL 3,0
L40x40SrebrnaL 3,0
L40x80SrebrnaL 3,0
L50x50SrebrnaL 3,0
L25x25
oborena ivica

Srebrna
Sjajna srebrna

L 2,7

POTREBAN MI JE OVAJ PROIZVOD!